FOLKVALDA PÅ STUDIEBESÖK

Orig. bildtext... RIKSDAGEN PÅ ROSERSBERG för att studera de nya vapnen. Edit Liljedahl undervisas här av 280 Gustavsson hur kulsprutan fungerar. 24-10-50 Not. Riksdagsledamoten Anm. Kamouflagemålning Automatvapen Maskingevär Visa Riksdagsmän CD510 persons: EDIT LILJEDAHL sites: SVERIGE;SIGTUNA