EFTER JORDSKREDET I SURTE

Orig. bildtext... KATASTROFEN VID SURTE Här ses huvudgatan och genomfartsleden i Surte efter katastrofen som synes så är det inte mycket med den som gata nu efter olyckan. Orig. bildtext... Här ses huvudgatan och genomfartsleden efter raset i Surte Anm. I Surte, Västergötland, inträffade ett större jordskred den 29 september 1950. Skredmassorna blockerade Göta älv. En person omkom vid skredet och 31 bostadshus förstördes. Husen inom skredområdet förflyttades 50-150 m. Kaos Gatsten Hus Telefonstolpar CD512 sites: SURTE;SVERIGE