STATIONSBYGGNADEN I SURTE EFTER KATASTROFEN

Orig. bildtext... Stationsbyggnaden begravdes nästan fullständigt av lermassorna vid surtekatastrofen. Orig. bildtext... KATASTROFEN VID SURTE Att husen blivit åtskilligt ramponerade ger denna bild bevis för. Här ses ett av husen som försvunnit till större delen i leran. Anm. I Surte, Västergötland, inträffade ett större jordskred den 29 september 1950. Skredmassorna blockerade Göta älv. En person omkom vid skredet och 31 bostadshus förstördes. Husen inom skredområdet förflyttades 50-150 m. Hus Kaos Lera Stationsbyggnad Åskådare CD512 sites: SURTE;SVERIGE