KATASTROFEN I SURTE

Orig. bildtext... KATASTROFEN I SURTE En Flygbild över katastrofområdet med flodfåran igentäppt. Bilden godkänd för publicering av Försvarsstaben. Anm. I Surte, Västergötland, inträffade ett större jordskred den 29 september 1950. Skredmassorna blockerade Göta älv. En person omkom vid skredet och 31 bostadshus förstördes. Husen inom skredområdet förflyttades 50-150 m. Byar Hus Lera Göta älv Kaos CD512 sites: SURTE;SVERIGE