KONGOKRISEN

Orig. bildtext... FÖRSTA BILDERNA FRÅN KONGO-SVENSKARNAS RENSNINGSAKTIONER I KONGO. En katangesisk gendarm har tillfångatagits under Kongo-svenskarnas rensningsaktioner och förs här bort för förhör av swahili-tolken furir Jerker Liljegren, Göteborg. persons: Jerker Liljegren sites: KONGO ;SVERIGE* ;AFRIKA