KONGOKRISEN

Orig. bildtext... FÖRSTA BILDERNA FRÅN KONGO-SVENSKARNAS RENSNINGSAKTIONER I KAMINA-OMRÅDET. Under de pågående rensningsaktionerna i Kamina-området har vår fotograf tagit bl. a. bilden som visar delar av en karosseripansarbilbesättning under tillbakatransporten av en tillfångatagen katangesisk gendarm. Som fångvaktare tjänstgjorde bl. a. en av Kongo-bataljonens schäfrar. sites: SVERIGE* ;AFRIKA ;KONGO