PER ALBIN HANSSON

1935-07. Orig. bildtext... Statsministern tar sig en flygtripp till Mariehamn. Orig. bildtext... STATSMINISTERN FLYGER TILL ÅLAND. Åland och särskilt Mariehamn synes bli allt populärare bland svenskarna som mål för deras sommarutflykter och semesterresor. På sista tiden har man börjat anlita aerotransports trafikflygplan för kortare utflykter till Mariehamn. - Vår bild visar statsministern, då han på fredagsmorgonen embarkerar trafikflygplanet till Mariehamn för en dags vistelse där. Anm. Trappor persons: Per Albin Hansson sites: SVERIGE PhotoDate:1935-07-??