DEN RYSKE AMBASSADÖREN

Orig. bildtext... VID KONUNGENS KISTA. Ryske ambassadören Rodionov var bland dem, som på fredagsförmiddagen anlände till slottskapellet för att se Gustav V.s kista på sluten lit de parade. Anm. CD240 persons: GUSTAV V, KUNG AV SVERIGE* sites: STOCKHOLM;SVERIGE;SOVJETUNIONEN*