FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

Maria Gail 1917-04-17Italian plane following its forced landing at Maria Gail Photographer: 10. Armeekommando. - 19170417_PD0006 Photo: K.K. Kriegspressequartier, Lichtbildstelle - Wien / APA / TT / kod 10276 ***BETALBILD***