KRÄFTOR

STOCKHOLM 2014-08-12 Svenska kräftor upplagda på fat. Foto Hasse Holmberg / TT Kod 96