topfoto-20141010141451-9004

1914-11-14 Officer that gave his life for the freedom of Europe : Lt G E Dunsterville - Devonshire Regiment 14 November 1914 Foto War / Topfoto / TT / kod 20306 ref: *** BETALBILD ***