DRICKANDE MAN

ARKIV NYKÖPING 19501007. Signalist 387 Karlsson läskar sig med en Pommac i stridslarmet under Nyköpingsmanövern. Foto: SVT / Kod: 5600 AB Text & Bilder Mapp: Mat & Dryck, Drickande män 1950-, 1363D