MAN I SKÄRGÅRDEN

Ung man dricker varm dryck ur kåsa i skärgården