SMITTSKYDDSLABORATORIUM

STOCKHOLM 20171031 Avdödning av bakterier i provrör som sänks ned i en apparat som värmer provrören till 98 grader i smittskyddslabbet på Folkhälsomyndigheten. Foto: Fredrik Sandberg / TT / kod 10080