Skeppsbron i Malmö med järnvägsspår. Köpenhamnsbåtarna Sankt Ibb ,närmast och Örnen I bakgrunden Kockums varv med två fartyg, yttre vågbrytaren och fyren i Inre hamnen Hjälmarekajen mittemot oktober 1950 Sjöfart Rederi ab Öresund Öresundsbolaget - Sankt Ibb - Örnen Färjetrafik Malmö-Köpenhamn Köpenhamnsbåtarna - Företag Kockums varv (c) Bertil Rubin / Sydsvenskan / IBL