CHRISTER PERSSON

1968-11-22. Christer Persson, civilingenjör, som berättar om radiosignaler från främmande solsystem i radioprogrammet Vem anropar från rymden? Foto: Bertil S-son Åberg / RiR / SVT / Kod: 5600 Bild publ. i RiR 51/68 sid. 32. RiR 19274 sv/v neg Armarna i kors