JAN PRAWITZ

1968-11. Jan Prawitz, diplomat och försvarsforskare. Foto: Bo-Aje Mellin / RiR / SVT / Kod: 5600 Reportage publ. i RiR 48/68 sid. 25 inför TV-programmet Den stora utmaningen. Pestloppor, gift, superbomber. Ett program om framtidens vapen. RiR 19257 sv/v neg