LARS BERGHAGEN

1968-11-19. Lars Berghagen, sångare och skådespelare, i ett önskeprogram. Foto: Bo-Aje Mellin / RiR / SVT / Kod: 5600 RiR 19269 sv/v neg Gitarrer