LILL LINDFORS

1968-11-19. Filminpelning med Lill Lindfors, sångerska. Foto: Bo-Aje Mellin / RiR / SVT / Kod: 5600 RiR 19270 sv/v neg Humor