SVEN FAGERBERG

1968-11-21. Sven Fagerberg, författare, civilingenjör. Foto: Bertil S-son Åberg / RiR / SVT / Kod: 5600 Reportage publ. i RiR 50/68 sid. 3 inför TV-programmet Beslut i morgondagen. TV-spel av Sven Fagerberg i serien Den stora utmaningen. RiR 19272 sv/v neg