PUBLIKUNDERSÖKNING

1968-11-27. Publikundersökning angående musik. Th ses Anders Berglund, dirigent, kompositör, pianist och arrangör. Foto: Bertil S-son Åberg / RiR / SVT / Kod: 5600. RiR 19279 sv/v neg