LEKANDE BARN

1968-11. Några barn leker i ett träd. Foto: Ulf Stråhle / RiR / SVT / Kod: 5600 Bild och reportage publ. i RiR 46/68 sid. 13-15 inför TV-programmet Vad tycker Pelle - ett program om barns värderingar och attityder. RiR 19291 sv/v neg