REGERINGSFIKA

STOCKHOLM 20190711 Hans Dahlgren (S) EU-minister, fotograferad under en pressfika med regeringen där det redogörs för dagens regeringsbeslut samt aktuella frågor. Foto: Stina Stjernkvist / TT Kod 11610