HISTORISKEBILDER

Oslo 19681130. Giftig luft over Oslo. På kalde vinterdager er konsentrsjonen av den giftige svoveldioksyden langt høyer i Oslo enn andre nordiske hovedsteder. Boligoppvarmingen skaper størst luftforurensning mener ekspertene. Foto: Aage Storløkken Aktuell / Scanpix