20360

©SCANPIX SWEDEN, 1950-10-01. Tunnelbanans invigning i Stockholm. Stockolmarma tog dagen i anspråk för att provåka och här ses trafikanterna köa vid spärrarna på Slussen T-banestation. Foto: Gunnar Ekelund/Spårvägsmuséet /SCANPIX Code: 20360