De stora CO₂-utsläpparna

Koldioxidutsläpp år för år samt det sammanlagda utsläppet 1751–2017, miljarder ton.