Dödsskjutningar i Sverige

Antal fall av dödligt våld där skjutvapen använts, 2017–2023 (till och med den 15 september).