Earth overshoot day 2022

Så länge har årets ranson av förnybara resurser på jorden räckt år för år.